Main Page Sitemap

Goedkope cadeautjes onder 10 euro

Voor 2016 moet het jaargemiddelde nog afgewacht worden als de tarieven per 1 juli bekend zullen worden gemaakt.
Als daar iets "mis" mee is, is de rest ook automatisch bagger.
"Groen uit Nederland".o.v.
Zodat straks weinig mensen meer zullen kunnen achterhalen waar eventuele onverwachte verhogingen van de afvalemmer genaamd "transportkosten" door worden veroorzaakt.Henk en Ingrid, groene stroom of niet.De totale kosten in 2015 lagen nog steeds bijna 1 onder die van "record stroomnota jaar" 2009.Rekenen we die mee, is de optelsom van EB, ODE, en btw, 70 van het totale kWh bedrag.En dat de MEP bijdrage ook niet in deze grafiek is verwerkt.Stroom tarieven bij Vattenfall/nuon - opbouw en ontwikkeling componenten: ( a) Kale retailprijs zelf knosti vloeistof maken continu-tarief Vattenfall/nuon exclusief btw (b) Kale retailprijs Vattenfall/nuon, 5 contractvormen, ex btw (c) All-in kWh prijs Vattenfall/nuon continu-tarief - alle variabele posten, incl.Voor een goed begrip van de wijzigingen in voornoemde "all-in kWh prijs" (grafieken onder paragraaf c resp.Met als extra "beperking dat het minimaal een 1-jarig contract moet zijn, dus niet "voor onbepaalde tijd".Uiteraard hadden beide varianten ook weer hun "dubbeltarief" equivalenten, maar die zijn weggelaten om de grafieken nog een beetje leesbaar te houden.In bovenstaande grafiek heb ik door Excel lineaire trendlijnen laten berekenen voor de periode van 2002-I.Want de Staat der Nederlanden doet er helemaal niks voor.De "kale" EB resp.De blijvende, en regelmatig aan u verkondigde boodschap van Polder PV: Way out of line van de nog steeds vaak in de media rondgetoeterde, en onbegrepen, onzinnige " 7/jaar".
Deze lag in 2015 gemiddeld genomen op slechts 0,6 (NB: 2013 2,5, 2014 1,0).
Voor het variabele transport tarief van Liander (destijds nog Continuon) geheten was dat de tweede jaarhelft van 2008 (4,14 Eurocent/kWh incl.Zeer duidelijk is wederom te zien dat met name de zogenaamde lage component van de "avond" en "nacht" actief tarieven in aanzienlijke mate is opgeschroefd in een paar jaar tijd (t.o.v.Van proefverpakking tot brochure, van nieuwsbrief tot goedkoop abonnement.Waardoor de kWh prijs "onderuit ging" sinds eind 2015.Belangrijke aandachtspunten bij deze grafiek: (1) Zowel over het energie verbruik (kWh resp.Website Rijksoverheid (Wet opslag duurzame energie.b.t.Deze is in bovenstaande grafiek opgenomen in het totaal tarief met de tariefcomponent zoals die gold voor de netbeheerder Continuon (nu Liander geheten) die vroeger tot de nuon holding behoorde, maar die daarvan werd afgesplitst.In onderstaande grafiek dezelfde situatie, maar nu de deelcomponenten boven op elkaar gestapeld: Zoals uit de grafiek blijkt is de belangrijkste verandering in de "tarief structuur" het afschaffen van de variabele transporttarief component bij netbeheer ( lichtblauw, hier het tarief voor Continuon waarvoor het capaciteitstarief.Voorbeeld: Vattenfall-nuon/Liander, update.
De vraag of projecten rond gerekend konden worden ondanks die korting, werd al snel beantwoord.
Slechts zeer weinig mensen hebben dat in de gaten gehad, omdat ze de evolutie in de loop van de tijd niet volgen.Dat heb ik gedaan in de volgende grafieken, wederom met het "grijze continu tarief" als uitvalsbasis.
De laatste geeft gén data voor, en ook is 2014 nog niet opgenomen.

Sitemap